Met ingang van 1 januari 2016 is er een wijziging in de Wet bescherming persoonsgegevens die een meldplicht regelt voor datalekken. De Meldplicht Datalekken houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen het College bescherming persoonsgegevens. Op http://www.edrcreditservices.nl/nieuws/meldplicht-datalekken/ leest u meer over de Meldplicht Datalekken.